KODUKORD

Meie mängutoas lähtume järgnevatest põhimõtetest:

* Peo päeval ootame teid mängutuppa 20 minutit enne pidu

* Mängutoas viibivad lapsed koos täiskasvanutega.

* Mängutuba ei teosta lapsevanemata tulnud laste üle järelevalvet mängutoa ruumides ja atraktsioonidel. Ruumide rentija vastutab Mängutoas olevate laste ohutuse eest ja selgitab lastele ning külalistele ohutusreegelid. Iga väikelaps alla 3 eluaasta peab olema mängutoas täiskavanu saatel ja jälgimisel.

* Mängutuba Mäng ja Rõõm ega selle töötajad ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, v.a. õnnetuste puhul, mis on tingitud mänguvarustuse või atraktsioonide riketest.

* Mängutoas ei ole lubatud viibida välisriietes ja –jalatsites ning paljajalu.

* Söögi ja joogiga (k.a kommid ja nätsud) mängimisalasse ei minda.

* Mänguasju söömisalasse ei tooda.

* Mängutoa mänguasju ja muud vara ei tohi kaasa võtta ega tahtlikult lõhkuda. Vara kahjustamisel või hävitamisel on mängutoal õigus nõuda kahju hüvitamist.

Katkised mänguasjad, nõud, kostüümid jms antakse pärast peo lõppu mängumaa töötaja kätte või juhitakse tema tähelepanu lõhutud asja(de)le.

* Palume kõikidel Mängutoa külastajatel suhtuda teistesse külastajatesse, sealhulgas oma mängukaaslastesse viisakalt ja käituda vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele.

* Mängutoas ei suitsetata ega tarvitata alkoholseid jooke.

* Pidu lõpetada õige aegselt ja peo lõppedes ruumid üle anda elementaarses korras – mänguasjad riiulitel või selleks ettenähtud kohas, kasutatud nõud pesta ja kuivatada ning praht panna prügikottides. Palume planeerida peo lõppedes ca 10-15 minutit koristamise jaoks (eriti oluline nädalavahetuse järjestikuste pidude puhul). Soovi korral on võimalik tellida ka mängutoa poolt koristamine. Jätame endale õiguse esitada lisa arve (summas 25 eurot) täiesti koristamata mängutoa ja kööginurga eest!

* Mängutuba ei vastuta klientide kahjustatud, kadunud ega varastatud asjade eest.

* Palume arvestada, et kõik mängutoa atraktsioonid pole sobivad igas vanuses lastele. Tutvuge iga atraktsiooni reeglitega!

* Mitte lasta lastel joosta omapäi parklas/õuealal.